TETSUYA FUKUSHIMA

Framework
Framework
  • Framework
  • ABS and spray paint
  • 10.6 x 10.6 x 62cm
  • 2016
Back to ARTWORKS